Voor het downloaden van dit formulier klik HIER

De Corona regels overtreffen de normale regels. Voor de Corona regels klik HIER 

 

Bij het betreden van Cross Jumps Gymnastics stem je in met onze regels en ook met camerabewaking of beelden die gebruikt kunnen worden op social media.
Voor ieders veiligheid en duidelijkheid moeten de volgende regels in acht worden genomen:

 • Deelname aan het trampolineveld alleen als het Aansprakelijkheid -en Vrijwaringsformulier ingevuld en ingeleverd is.
 • Deelname aan het trampolineveld alleen voor 10 jaar en ouder. (10 en 11 jaar moet er een ouder bij Cross Jumps blijven)
 • Verplicht opvolgen van de demonstratie veiligheidsinstructies de eerste keer bij deelname en gaat van de eigen springtijd af.
 • Uitsluitend sprongen maken binnen het eigen vaardigheidsniveau.
 • Het maken van salto’s of andere risicovolle sprongen is uitsluitend toegestaan onder toezicht van het personeel van Cross Jumps.
 • Springen alleen toegestaan op trampolinesokken. Deze sokken kosten €2,50
 • Volg altijd de instructies op van het personeel van Cross Jumps.
 • De trampolines mogen uitsluitend worden betreden bij aanwezigheid van het personeel van Cross Jumps.
 • Maximaal 1 persoon per trampoline; dus GEEN Double Bounce.
 • Niet op de blauwe kussens zitten, uitrusten of staan.
 • De maximaal toegestane belasting is 125 kg.
 • Spring altijd in het midden van de trampoline.
 • Springen vanaf het plateau is uitsluitend toegestaan als de trampoline vrij is.
 • Springen in de landingskuil is uitsluitend toegestaan als de landingskuil vrij is.
 • Betreden van het trampolineveld alleen met trampolinesokken.
 • Draag alleen sportkleding zonder riemen, ritsen of andere scherpe voorwerpen aan de sportkleding.
 • Draag geen horloge, armbandjes of andere sieraden.
 • Draag geen losse voorwerpen (bril, gsm, portemonnee, selfiestick) bij gebruik van de trampolines.
 • Niet naleven van de regels kan verwijdering bij Cross Jumps tot gevolg hebben zonder teruggave van de toegangsprijs.
 • Gebruik van trampolines bij Cross Jumps is voor eigen risico.
 • Betreden op eigen risico. De directie van Cross Jumps kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of lichamelijke schade.
 • Het Cross Jumps Gymnastics uur start op het halve uur.
 • Houd rekening met anderen.
 • Geen eten of drinken op het trampolineveld.
 • Eigen consumpties niet toegestaan.
 • Het volgen van bovengenoemde huisregels is verplicht.

HUISREGELS  CROSS JUMPS Gymnastics

 • Toegang alleen als het Aansprakelijkheid -en Vrijwaringsformulier ingevuld en ingeleverd is.
 • Toegang alleen voor 10 jaar en ouder. (10 en 11 jaar moet er een ouder bij Cross Jumps blijven)
 • Uitsluitend sprongen binnen het eigen vaardigheidsniveau maken.
 • Het maken van salto’s of andere risicovolle sprongen is uitsluitend toegestaan onder toezicht van het Cross Jumps personeel.
 • Volg altijd de instructies op van de deskundige begeleiding.
 • De trampolines mogen uitsluitend worden betreden bij aanwezigheid van het Cross Jumps personeel.
 • Maximaal 1 persoon per trampoline; dus GEEN Double Bounce.
 • Niet op de blauwe kussens zitten of staan.
 • De maximaal toegestane belasting is 125 kg.
 • Spring altijd in het midden van de trampoline.
 • Springen van trampoline naar een andere trampoline is niet toegestaan
 • Draag trampolinesokken.
 • Draag alleen sportkleding zonder riemen, ritsen of andere scherpe voorwerpen aan de kleding.
 • Draag geen horloge, armbandjes of andere sieraden.
 • Draag geen losse voorwerpen (bril, gsm, portemonnee) bij gebruik van de trampolines.
 • Het volgen van bovengenoemde huisregels is verplicht.
 • Niet naleven van de regels kan verwijdering uit de hal tot gevolg hebben.
 • Gebruik van de hal is voor eigen risico,
 • De directie van Cross Jumps kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of lichamelijke schade.HUISREGELS TRAPOLINE WALL
 • Alleen toegestaan om op je rug te landen.
 • Doe alleen tricks met de muren dus geen losse tricks.
 • Onervaren springen starten vanaf de rug op de trampoline en niet gelijk van de ophoging af springen.

HUISREGELS  LANDINGSKUIL CROSSJUMPS

Controleer voor elk gebruik de staat van de landingskuil:

 • Let op beschadigingen aan de veiligheidsomranding en of zich voorwerpen in de kuil bevinden die hier niet in horen te liggen.
 • Let op een egale verdeling van de schuimblokken en of er voldoende blokken in de kuil aanwezig zijn, minimaal tot het niveau van de omranding.

Raadpleeg bij twijfel de aanwezige deskundige alvorens te springen.

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

 • Gebruik van de landingskuil is alleen toegestaan onder deskundige begeleiding
 • Geen verticale landingen op het hoofd of voeten rechtstreeks op/in de kuil! Dus niet duiken.
 • Verticale landingen op de voeten zijn alleen toegestaan indien een plofmat op de blokken is geplaatst.
 • Nooit ontspannen bij contact met de blokken of plofmat.
 • Blijf gespannen tot volledige rust van de landingskuil en het lichaam.
 • Land steeds uit evenwicht: voorwaarts, achterwaarts of zijwaarts.
 • Spring ver genoeg in de kuil zodat contact met de omranding wordt vermeden.
 • Gebruik bij het verlaten van de landingskuil de veiligheidsomranding niet als handvat.
 • Verwijder plofmatten na gebruik uit de landingskuil.
 • Het gebruik van (sport)schoenen in de kuil is niet toegestaan.
 • Draag alleen sportkleding zonder riemen, ritsen of andere scherpe voorwerpen aan de kleding.
 • Draag geen horloge, armbandjes of andere sieraden
 • Draag geen losse voorwerpen (bril, gsm, portemonnee) bij gebruik van de trampolines.
 • Doe geen tricks op de trampoline van de landingskuil.
 • 1 persoon gelijktijdig in de kuil.
 • Een landingskuil is géén speeltoestel. Laat kinderen nooit in de landingskuil spelen.
Winkelwagen