De Corona regels overtreffen de normale regels voor de Corona regels klik HIER

Cross Jumps is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal van of schade aan (zowel direct als indirect) goederen van de deelnemer. Trampoline springen is niet zonder risico’s en er bestaat een reële kans op blessures of eventueel lichamelijk letsel. Cross Jumps niet aansprakelijk voor letselschade ontstaan door ongevallen van de bezoekers.

Reglement van Cross Jumps

Bij het betreden van Cross Jumps stem je in met onze regels en ook met camerabewaking. Voor ieders veiligheid en duidelijkheid moeten de volgende regels in acht worden genomen:

 • Het Cross Jumps uur start op het hele uur
 • Betreden van het trampolineveld alleen op trampolinesokken (te koop bij Cross Jumps voor € 2,50 per paar). Dus geen schoenen of normale sokken of blote voeten.
 • Niet springen met scherpe voorwerpen aan kleding. Bv. riemen en ritsen (sportkleding wordt geadviseerd). Ook geen selfiesticks!
 • Open training is vanaf 8 jaar.
 • Maximaal lichaamsgewicht van 120 kg.
 • Houd rekening met anderen
 • Volg aanwijzingen van het personeel van Cross Jumps op
 • Geen eten of drinken op het trampolineveld
 • Eigen consumpties niet toegestaan
 • Verboden te zitten of uit te rusten op het trampolineveld
 • Maximaal 1 persoon per trampoline
 • Betreden op eigen risico Cross Jumps is niet aansprakelijk voor materiële of lichamelijke schade
 • Als je bij Cross Jumps trampoline Park springt is het niet mogelijk om dat uur ook bij Cross Jumps Gymnastics te springen.

Algemene voorwaarden Cross Jumps

 1. Iedere deelnemer moet deze algemene bedrijfsvoorwaarden doorlezen voordat het trampolineveld te betreden. Hij of zij bevestigt met het betreden van het trampolineveld dat kennis is genomen van de bedrijfsvoorwaarden en dat hij of zij deze accepteert. Voor kinderen onder 8 jaar moet de begeleider de  bedrijfsvoorwaarden doorlezen en met het kind bespreken, voordat deze het trampolineveld  mag betreden.
 2. Indien zich tijdens het bezoek aan Cross Jumps een voorval voordoet waarbij de deelnemer letsel oploopt en / of eigendommen van  de deelnemer beschadigen, aanvaardt de deelnemer dat Cross Jumps daarvoor niet aansprakelijk is, maar niet als letsel en / of schade het gevolg is van een gebrek aan het trampolineveld.
 3. Het trampolineveld is voor alle bezoekers vanaf het 8e levensjaar geopend, als zij niet aan een ziekte of psychische stoornis lijden welke een gevaar kan opleveren voor eigen gezondheid of gezondheid van andere personen. Kinderen onder de 8 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene te zijn. De BigAirBag is toegankelijk vanaf 10 jaar.
  Personen onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen of andere verdovende middelen zijn niet bevoegd Cross Jumps te betreden. Het maximale lichaamsgewicht per trampoline is 120 kg.
 4. Er mogen bij het betreden van het trampolineveld geen voorwerpen als sieraden (oorbellen, kettingen, armbanden, etc.), mobiele telefoons, fotocamera’s en dergelijke meegenomen worden, die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers zelf of andere deelnemers. Lange haren moeten met een elastiek vastgebonden worden. Er dient sportieve kleding te worden gedragen die niet knelt. Het trampolineveld mag alleen betreden worden op blote voeten of trampoline sokken (dus geen sandalen, slippers, ballerina’s).
 5. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen altijd  te worden opgevolgd. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel kan de toegang tot Cross Jumps worden ontzegd. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel neemt Cross Jumps geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade.
 6. Iedere trampoline van het trampolineveld mag door maximaal één persoon tegelijkertijd betreden worden.
 7. De bedrijfsleiding heeft het recht om een persoon die zich niet aan de regels houdt de toegang tot  Cross Jumps te ontzeggen.
 8. Cross Jumps heeft het recht om alle gemaakte foto- of webcam-opnames te gebruiken voor informatieve doel einde en/of reclamedoeleinden. Mocht een deelnemer het hiermee niet eens zijn, dan moet deze dat nadrukkelijk vermelden bij Cross Jumps.

De deelnemers verklaren hierbij:
a. Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit, waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
b. Leeftijd boven de 8 jaar is.
c. Het maximale gewicht 120 kg. is.
d. Geen beperkingen te hebben betreft  gezondheid en conditie om deel te nemen aan de activiteit van Cross Jumps.
e. Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
Met het betreden van het trampoline veld verklaart u kennis te hebben van en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.
Bij alle onderdelen die hier niet uitdrukkelijk zijn behandeld beslist de op dat moment verantwoordelijke medewerker van Cross Jumps.

Reglement/veiligheidsinstructies BigAirBag

 1. De jumper dient sprongen binnen zijn/haar vaardigheden te maken.
 2. Volg altijd de instructies van het personeel.
 3. Neem kennis van de extra BigAirBag-regels:
 • Betreden van de BigAirBag op eigen risico
 • Geen scherpe of losse voorwerpen
 • Alleen jumpen als de BigAirBag opgeblazen is
 • Land op je rug of billen
 • Verboden voor jumpers met gezondheidsklachten en zwangere dames
 • Zorg dat je landingsruimte vrij is voordat je springt
 • Ga zo snel mogelijk van de BigAirBag af
 • Één persoon tegelijk
 1. Er mag uitsluitend vanaf de volgende twee punten gesprongen worden:
 • Platte trampoline
 • Afsprongblok
  1. Er mag alleen vanaf bovengenoemde onderdelen worden gesprongen als de BigAirBag vrij is van andere jumpers.
  1. De jumper mag alleen voorwaarts springen.
  1. Spring altijd uit stand. Een aanloop is niet toegestaan.
  1. Verlaat de BigAirBag aan de linkerkant.
  1. Het is niet toegestaan in de BigAirBag te blijven liggen.
  1. Het is niet toegestaan aan de bannerframes te hangen, deze te beklimmen of er tegenaan te springen.
  1. Het is niet toegestaan aan hekwerken en randen te hangen en/of deze te beklimmen.
  1. Het is niet toegestaan vanaf de trampolines op de omranding te springen.
  1. Gebruik maken van de BigAirBag vanaf 8 jaar.
  1. Sportkleding verplicht. Ritsen of andere scherpe voorwerpen aan kleding is niet toegestaan.
  1. Maximaal één jumper tegelijk op het afsprongblok, maar wacht op de platte trampoline met springen.
  1. Maximaal één jumper tegelijk op de platte trampoline, maar wacht op het afsprongblok met springen.
 1. Maximale lichaamsgewicht van 120 kg.
 2. Betreden van het trampolineveld alleen op blote voeten of  met speciale trampolinesokken (te koop bij Cross Jumps voor € 2,00 per paar). Dus geen schoenen of normale sokken.Cross Jumps trampolinepark Breda

Cross Jumps trampoline park
Liniestraat 21
4816 BG Breda
www.crossjumps.nl

Winkelwagen